top of page

Tarieven

De tarieven van praktijk 'Kruispunt' gelden per uur (alleen bij debriefingsgesprekken per gesprek) en zijn afhankelijk van uw inkomen (incl.. het inkomen van uw partner).

              I.v.m. de stijgende prijzen heb ik vanaf 1 januari 2023 de tarieven met een paar procenten verhoogd.

              Ik hoop dat het op deze manier voor iedereen betaalbaar blijft om de hulp te krijgen die je zoekt.

Per 1 januari 2024 zijn de bedragen als volgt:

Vergoeding

De gesprekken bij praktijk 'Kruispunt' worden door de meeste verzekeraars gedeeltelijk vergoed als u een aanvullende verzekering hebt.

Helaas wordt relatietherapie door veel zorgverzekeraars niet meer vergoed.
Om te weten of en in hoeverre u de gesprekken vergoed krijgt van uw verzekering, kunt u het beste zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar (u kunt daarbij vragen om de verstrekte informatie schriftelijk te laten bevestigen). De namen van de hieronder genoemde beroepsverenigingen zijn daarbij belangrijk.

Zie ook: Vergoedingen NFG (de-nfg.nl).

Kruispunt is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

Omdat voor debriefingsgesprekken meer tijd dan normaal wordt genomen, is het tarief € 160,-- per gesprek. Voor zendingswerkers die van giften leven, is het tarief de helft (€ 80,-- per gesprek).

De kosten voor supervisie bedragen € 98,-- per uur.

CVPPP

Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten
(www.cvppp.nl)

RBCZ-logo_CMYK_payoff_edited.png

NFG

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
(www.de-nfg.nl).

NVAGT

Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie 
(www.nvagt-gestalt.org)

RBCZ

Register Beoefenaren Complementaire Zorg (www.rbcz.nu).

KvKnr. 68428405

 

Voor de gesprekken bij praktijk Kruispunt zult u niet in alle gevallen een vergoeding krijgen. Hoofdreden daarvoor is dat Kruispunt zorg op maat wil bieden: volledig afgestemd op uw persoonlijke situatie en hulpvraag en dus niet gebonden aan regels, protocollen en/of voorwaarden van buitenaf. Het voordeel daarvan is dat duur, vorm en inhoud van de gesprekken dus alleen worden bepaald in het contact tussen u en uw therapeut.

Als therapeut val ik onder de klachtenregeling van de NFG en ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie Quasir. Kijk voor meer informatie op de website (https://quasir.nl).

bottom of page