top of page

"Als je van jezelf geniet, dan kun je ook van anderen genieten"

Christelijke hulpverlening

 

In mijn praktijk 'Kruispunt' in Epe ga ik voor therapie vanuit christelijk perspectief.
Dingen waar je in je leven tegenaan loopt hebben alles te maken met wat je van het leven gelooft en verwacht. Levensvragen gaan altijd samen met geloofsvragen. Maar soms durf je ze niet hardop te stellen.

 

Voor mij is het christelijk geloof niet alleen waarheid, maar ook een houvast in de dingen waar je in het leven doorheen gaat. Het feit dat je weet waar je vandaan komt en waar je heen gaat geeft steun en richting.
Maar dat kun je soms ook best kwijt zijn. Als het leven heel anders loopt dat je had gedacht. Als je God soms niet kunt vinden.

 

Mijn christelijke overtuiging betekent niet dat ik op alle vragen een antwoord heb. Als christen ben je op zoek en wat we weten is nog maar beperkt.

Maar samen zoeken helpt. Levensvragen hebben een antwoord nodig. En geloofsvragen moeten gesteld kunnen worden. Het helpt niet als je er alleen mee blijft rondlopen.

 

Christelijke hulpverlening betekent niet dat ik altijd de bijbel pak of bid. Dat hangt van de situatie af. Het betekent wel dat ik alle dingen waarmee jij komt, serieus wil nemen. Ook al durf je ze nauwelijks hardop te zeggen.
Alles serieus nemen, zoals Jezus deed. Hij had voor iedereen oog. Hij deed iedereen recht. Hij gaf hoop, zonder het leven mooier te maken dan het is.

Dat is voor mij christelijke hulpverlening: het leven niet mooier maken dan het is, en dan samen zoeken waar hoop zit.

Samen zoeken naar waarheid en houvast

bottom of page